10 marca 2012

Samorządowa dotacja dla Okocimskiego

Z tytuły krzewienia kultury fizycznej i sportu, Okocimski KS Brzesko otrzymał od Samorządu Gminy Brzesko dotacje w wysokości 190 tysięcy złotych. Środki te będzie mógł przeznaczyć m.in. na szkolenie dzieci i młodzieży, aby w Brzesku najmłodsi mieli godziwe warunki do trenowania. W tym roku pomoc finansową otrzymało dwadzieścia stowarzyszeń, łącznie blisko z dziesięciu dyscyplin.

Komentarze