26 września 2016

Komunikat Zarządu

Zarząd Okocimskiego Klubu Sportowego informuje wszystkich rodziców i opiekunów dzieci, które uczestniczą w zajęciach organizowanych przez Klub, że od dnia dzisiejszego opłaty na cele statutowe należy wpłacać bezpośrednio na rachunek bankowy.

Prosimy o wpłaty na poniższy numer rachunku:
65 1020 4984 0000 4102 0034 6098 (Bank PKO BP)

Jednocześnie Zarząd OKS informuje, że dzieci, których przynajmniej jeden z rodziców zatrudniony jest w firmie Can-Pack S.A. z dniem 1 października 2016 zostają zwolnione z wszelkich opłat. Jedynym warunkiem jest przedłożenie zaświadczenia o zatrudnieniu. Specjalne druki będzie można pobrać bezpośrednio u trenerów.

Z poważaniem,
Zarząd OKS

Komentarze