18 marca 2016

116,5 tysiąca złotych dla Okocimskiego

Rozstrzygnięto Otwarty Konkurs na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Brzesko w roku 2016 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Okocimskiemu Klubowi Sportowemu przypadła w udziale kwota 116,5 tysiąca złotych. Poniżej szczegółowe wyniki.


Komentarze