6 marca 2014

Przypominamy o składaniu wniosków akredytacyjnych

Can-Pack Okocimski Brzesko przypomina wszystkim zainteresowanym o składaniu wniosków akredytacyjnych na rundę wiosenną sezonu 2013/2014

Wnioski należy przesyłać pocztą mailową na adres: rzecznik@okocimski.com do dnia 07.03.2014 (piątek) do godziny 12:00
W zgłoszeniu należy podać:
– imię i nazwisko
– PESEL
– adres e-mail
– numer telefonu
– redakcję, z którą dziennikarz współpracuje
– typ akredytacji (FOTO/PRESS)
– rodzaj akredytacji (STAŁA/JEDNORAZOWA) – w przypadku jednorazowej należy wskazać mecz, na który akredytacja ma być wystawiona

Komentarze