17 lutego 2019

Badania lekarskie

Zarząd klubu informuje, że w środę 20 lutego 2019 roku od godziny 17:30 w klubowym budynku przy ul. Okocimskiej 34 odbędą się obowiązkowe badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny sportowej. Badania zostaną przeprowadzone dla zawodników od młodzików aż po drużynę seniorską.

Szczegółowe informację poszczególnym grupą przekażą trenerzy.

Komentarze