31 grudnia 2015

Podziękowania

Zarząd Okocimskiego Klubu Sportowego składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom i darczyńcom wspierającym Klub w 2015 roku.

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy pod adresem Sponsora Generalnego Firmy CAN-PACK S.A. oraz CARLSBERG Polska S.A. i włodarzom Gminy Brzesko.

Podziękowania składamy również właścicielom Firm: ROMEX, Brzeskiej Oficynie Wydawniczej, AJ IZOTERM, YABIMO, JAWOR, LIMBLACH, PJG PROJECT, FOTO-LAMBERT, MONTERM, MATI, BIURO PARTNER, CLIMAX, CRK PLANETA, EKOSYSTEM, CZR BAKUTIL, RABEK.

Dziękujemy wszystkim sympatykom Klubu oraz wiernym kibicom.

Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności w Nowym 2016 Roku.

Komentarze