10 czerwca 2014

Walne Zebranie Członków Okocimskiego KS Brzesko

Zarząd Okocimskiego KS Brzesko informuje, że Walne Zebranie Członków klubu odbędzie się w dniu 23.06.2014 r. tj. poniedziałek o godz. 18, w budynku klubu (świetlica). Ze względu na ważność omawianych spraw, obecność wszystkich członków klubu jest obowiązkowa.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie zebrania
2. Przywitanie gości
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza
4. Przedstawienie porzadku obrad
5. Wybór komisji wniosków i uchwal
6. Sprawozdanie z działalności zarządu
7. Zatwierdzenie bilansu
8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
9. Dyskusja
10. Podjęcie uchwał
11. Wolne wnioski

Komentarze