14 maja 2021

Zachęcamy do udziału w głosowaniu na zadanie zgłoszone w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego „ZDROWY STYL ŻYCIA I JA”

 

Zachęcamy do udziału w głosowaniu na zadanie zgłoszone w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego „ZDROWY STYL ŻYCIA I JA”Prawo do udziału w głosowaniu na nasz wniosek ma każdy uprawniony mieszkaniec (który ukończył 16 lat) z Subregionu Tarnowskiego – m. Tarnów oraz powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski.

Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz, na jeden z trzech sposobów: elektronicznie, poprzez złożenie wypełnionej papierowej karty do głosowania w wyznaczonych punktach – u nas jest to budynek Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko lub korespondencyjnie, poprzez przesłanie karty do głosowania na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Link do głosowania elektronicznego: https://bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie

NASZ WNIOSEK TO: TAR 30. ,,ZDROWY STYL ŻYCIA I JA”

Krótki opis zadania:

Projekt „Zdrowy styl życia i ja – jest reakcją na nasilający się problem z brakiem aktywności ruchowej oraz świadomości o prawidłowym odżywianiu się wśród dzieci i ich rodziców z terenu Powiatu Brzeskiego, Powiatu Bocheńskiego, Powiatu Tarnowskiego (woj. małopolskie).

Poprzez aktywność fizyczną (zajęcia sportowe z zakresu gry zespołowej) młodzi adepci nie tylko poprawią kondycję fizyczną, ale i odejdą od biernego spędzania czasu, od nałogów, a także zachęcą
się do systematycznego uprawiania ruchu przez całe życie. Zdobędą wiedzę na temat tego jak aktywnie
spędzać czas wolny, by przyniósł on im pożytek i pomógł zregenerować siły. Nauczą się rywalizować
w duchu zasady fair play, wzmocnią nie tylko tężyznę fizyczną, ale i swą psychikę. Dzieci i rodzice dowiedzą się też jak zdrowo się odżywiać, by wzmacniać swój organizm i uniknąć otyłości i wielu groźnych schorzeń.

Celem głównym projektu „Zdrowy styl życia i ja” jest zwiększenie aktywności ruchowej oraz świadomości dotyczącej zdrowego odżywiania się wśród 100 dzieci w wieku od 6 do 15 lat i 100 ich
rodziców – mieszkańców powiatu brzeskiego, bocheńskiego, tarnowskiego poprzez udział w zajęciach sportowych, warsztatach profilaktycznych i szkoleniach przy jednoczesnej popularyzacji wolontariatu i angażowaniu obywateli w inicjatywy lokalne.

Działania projektowe obejmą m.in.; dla dzieci:

 • testy sprawnościowe,
 • zajęcia z zakresu piłki nożnej w podziale na 5 grup gdyż zamierzamy z żelazną konsekwencją przestrzegać zasady, że obciążenia treningowe muszą ściśle współgrać z rozwojem biologicznym dziecka,
 • basen,
 • kręgle,
 • półkolonia letnia,
 • obóz sportowy połączony z warsztatami profilaktycznymi dotyczącymi uzależnień,
 • turniej i sparingi,
 • warsztaty z dietetykiem,
 • warsztaty z policjantem,
 • mikołajki,
 • impreza integracyjno-sportowa.

Dla obu grup adresatów – warsztaty z dietetykiem, zajęcia z policjantem dotyczące zasad bezpieczeństwa i zachowania się podczas imprez masowych, impreza integracyjna promujące
zdrowy styl życia. Warto zagłosować na to zadanie gdyż zajęcia prowadzone będą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje nowoczesnymi i atrakcyjnymi formami stymulując aktywność fizyczną uczestników. Odbywać się będą na różnych obiektach sportowych – hala, orlik, boisko trawiaste, basen, kręgielnia. Działaniami projektowymi pragniemy też uaktywnić mieszkańców wymienionych powiatów poprzez wolontariat angażując ich w zadania projektowe oraz łączyć pokolenia. Chcemy wskazać prawidłowe wzorce zachowania i odżywiania się, bo lepiej zapobiegać niż leczyć. Projekt zakłada możliwość uczestnictwa w pewnych inicjatywach społeczności lokalnej nie jako bezpośrednich beneficjentów, ale uczestników pośrednich (np. kibice).

Adresaci zadania:

Wsparciem zamierzamy objąć 100 dzieci w wieku 6 – 15 lat mieszkających w pow. brzeskim, bocheńskim, tarnowskim z podziałem na następujące 20 – osobowe grupy wiekowe: 6 – 7 lat, 8 – 9 lat, 10 – 11 lat, 12 – 13 lat, 14 – 15 lat, które są zainteresowane zajęciami sportowymi z zakresu piłki nożnej oraz działaniami prozdrowotnymi. Przydział do poszczególnych grup będzie uwzględniał także poziom rozwoju danego dziecka.

Dodatkowo wsparcie zostanie udzielone 100 rodzicom/opiekunom dzieci biorących udział w projekcie by kompleksowo wspierać naszych mieszkańców. Projekt zakłada równość płci stąd przy rekrutacji nie będzie faworyzacji żadnej z płci zapewniając obu równe szanse udziału w przedsięwzięciu.

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania:

Brzesko, Bochnia, Rzezawa, Czchów, Zakliczyn, Wojnicz, Nowy Wiśnicz, Gnojnik, Iwkowa, Szczurowa, Borzęcin, Dębno.

 

Komentarze