25 lutego 2019

Badania lekarskie

Zarząd klubu informuje, że dnia 5 marca o godzinie 17:30 w klubowym budynku przy ul. Okocimskiej 34 odbędą się obowiązkowe badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny sportowej. Badania dotyczą najmłodszych zawodników naszej Akademii Piłkarskiej od bambini aż do orlików. Ponadto badania będą mogli przeprowadzić zwodnicy, którzy nie mogli stawić się w pierwszym terminie.

Klub zwraca się również z prośbą o wykonanie dodatkowych badań: morfologii, cukru oraz żelaza.

Komentarze