1 lutego 2017

Składki członkowskie na 2017 rok

Zarząd Okocimskiego Klubu Sportowego uprzejmie przypomina wszystkim członkom Klubu o obowiązku opłacenia składek członkowskich na 2017 rok. Ich wysokość pozostaje bez zmian i w dalszym ciągu wynosi 120 złotych na cały rok.

W przypadku płatności w ratach pierwszą część składki należy opłacić do 31.03.2017, zaś drugą jej część do 31.07.2017.

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy klubu:
65 1020 4984 0000 4102 0034 6098 (Bank PKO BP)

Komentarze