2 lipca 2016

Relacja z zebrania sprawozdawczego

W miniony czwartek /30.06.2016/ w budynku „starego basenu” przy ul. Świerkowej w Brzesku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Okocimskiego Klubu Sportowego. Głównym tematem spotkania było sprawozdanie z działalności klubu za 2015 rok, które przedstawił prezes brzeskiego klubu Maciej Pytka.

W następnej kolejności swoje sprawozdanie przedstawił przewodniczący komisji rewizyjnej Tadeusz Wesołowski, który później złożył swoją rezygnację z dalszego zasiadania w owej komisji.

Tuż przed rozpoczęciem się spotkania na ręce prezesa Macieja Pytki swoją rezygnację złożył Mirosław Nieć, który został ponownie wybrany na szefa Podokręgu Piłki Nożnej w Brzesku oraz do zarządu TOZPN.

W dalszej części spotkania nie zabrakło dyskusji na temat aktualnego stanu zadłużenia oraz funkcjonowaniu klubu, który w najbliższym sezonie również będzie występował w lidze okręgowej.

Ze względu na złożone rezygnację Panów Tadeusza Wesołowskiego oraz Mirosława Niecia, zostanie powołane Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Okocimskiego Klubu Sportowego, którego termin będzie podany w późniejszym czasie.

1

2

3

4

Komentarze