16 czerwca 2016

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd Okocimskiego Klubu Sportowego w Brzesku zaprasza wszystkich członków naszego klubu na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się 30 czerwca 2016 roku (tj. czwartek) o godzinie 17:00 w budynku tzw. „starego basenu” przy ul. Świerkowej w Brzesku.

W przypadku braku wymaganego kworum, zebranie odbędzie się w drugim terminie – o godzinie 17:30. Jednocześnie prosimy wszystkich członków klubu o uregulowanie zaległych składek członkowskich przed rozpoczęciem zebrania.

Komentarze