23 grudnia 2013

Zarząd Okocimskiego skompletowany

W dniu dzisiejszym zarząd Okocimskiego Klubu Sportowego wybrał spośród siebie prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

Funkcję prezesa Okocimskiego nadal będzie sprawował Roman Pawełek. Wiceprezesem d/s finansowych mianowano Panią Ewę Witkowską, Wiceprezesem d/s organizacyjnych i bezpieczeństwa został Pan Czesław Brożek, a d/s sportowych Pan Jan Kiljan. Sekretarzem Klubu został Tomasz Kantek, skarbnikiem Andrzej Różański a członkiem Ludwik Cyga

Pełny skład Zarządu Okocimskiego KS Brzesko

Roman Pawełek – prezes
Ewa Witkowska – wiceprezes d/s finansowych
Czesław Brożek – wiceprezes d/s organizacyjnych i bezpieczeństwa
Jan Kilian – wiceprezes d/s sportowych
Andrzej Różański – skarbnik
Tomasz Kantek – sekretarz
Ludwik Cyga – członek

Nowemu zarządowi życzymy owocnej pracy, oraz sukcesów Okocimskiego Klubu Sportowego na arenie ogólnopolskiej.

Komentarze