17 czerwca 2013

Gratulacje dla Burmistrza

Z rąk samego Zbigniewa Bońka burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka odebrał tytuł „Mecenasa futbolu Małopolski”. Tytuł przyznawany jest z inicjatywy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów oraz Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, dostają go samorządy i sponsorzy zasłużeni w krzewieniu i wspieraniu sportu w Małopolsce. Zarząd Okocimskiego KS Brzesko składa Burmistrzowi serdeczne gratulacje i ma nadzieję na dalszą owocną współpracę.

_______________________________________________________________

Szanowny Pan
Grzegorz Wawryka
Burmistrz Brzeska


Zarząd Okocimskiego Klubu Sportowego gratuluje Panu przyznania honorowego tytułu Mecenasa Futbolu Małopolskiego. Jest to w pełni zasłużone wyróżnienie przyznane włodarzowi miasta, któremu dobro kultury fizycznej, a szczególnie sportu młodzieżowego, jest bliskie. Dzięki pomocy samorządu brzeskiego, Burmistrza Grzegorza Wawryki oraz Radnych Rady Miejskiej i przekazaniu w ostatnich latach z budżetu gminy kwoty ponad 2 milionów złotych na infrastrukturę stadionową Okocimskiego Klubu Sportowego, a także szkolenie młodych piłkarzy, możliwa była realizacja sportowych osiągnięć naszego klubu. Cieszymy się, że wyróżnienie Pana Burmistrza zbiegło się z utrzymaniem w sportowej walce drużyny seniorów w I lidze piłkarskiej.

Wierzymy, że tak duże zaangażowanie Pana Burmistrza oraz Radnych w sprawy sportu i piłki nożnej zapewni nadal I ligowemu zespołowi rozgrywanie meczy piłkarskich w Brzesku. Aby stało się to faktem, zwracamy się z prośbą do Pana Burmistrza o sfinansowanie zakupu i montażu 600 krzesełek na stadionowej widowni. Władze Klubu ze swej strony, podobnie jak w roku ubiegłym, są zdecydowane podjąć wszystkie możliwe działania, których zwieńczeniem będzie spełnienie warunków licencji – tych dotyczących finansów jak i infrastruktury stadionowej. Pana inicjatywa przygotowania i wykonania projektu rozbudowy stadionu jest dla nas wszystkich, zarówno klubu, sportowców i mieszkańców Brzeska, strzałem w przysłowiową „10”. Jesteśmy przekonani, że z pomocą samorządu Brzeska oraz z wykorzystaniem środków unijnych będzie możliwym w najbliższych latach cieszyć się nowym obiektem Okocimskiego Klubu Sportowego.

Z poważaniem,

Zarząd Okocimskiego
Klubu Sportowego

_______________________________________________________________

Fot. brzesko.pl

Komentarze