14 czerwca 2013

Walne Zebranie Członków

Zarząd Okocimskiego KS Brzesko informuje, że Walne Zebranie Członków klubu odbędzie się w dniu 28.06.2013 r. tj. piątek o godz. 18, w budynku klubu (świetlica). Ze względu na ważność omawianych spraw, obecność wszystkich członków klubu jest obowiązkowa.

PORZĄDEK OBRAD:

1.  Otwarcie zebrania
2.  Przywitanie gości
3.  Wybór przewodniczącego i sekretarza
4.  Przedstawienie porzadku obrad
5.  Wybór komisji wniosków i uchwal
6.  Sprawozdanie z działalności zarządu
7.  Zatwierdzenie bilansu
8.  Sprawozdanie komisji rewizyjnej
9.  Dyskusja
10. Podjęcie uchwał
11. Wolne wnioski

Komentarze