22 lutego 2013

Oświadczenie Stowarzyszenia Kibiców

Oświadczenie Stowarzyszenia Kibiców Okocimskiego Brzesko w sprawie wyroku skazującego prezesa Okocimskiego Klubu Sportowego Czesława Kwaśniaka:

Stowarzyszenie Kibiców Okocimskiego Brzesko pragnie wyrazić zaniepokojenie wyrokiem jaki zapadł w sprawie naruszenia ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, przez prezesa Okocimskiego Klubu Sportowego pana Czesława Kwaśniaka, podczas meczu 1/16 Pucharu Polski ze Śląskiem Wrocław rozgrywanym na stadionie przy ul. Okocimskiej 34.

Stowarzyszenie pragnie zaznaczyć iż w dniu meczu do Brzeska zawitała kilkuset osobowa grupa sympatyków drużyny z Wrocławia.Wydanie decyzji o nie wpuszczeniu Kibiców Śląska na stadion spowodowałoby nerwową atmosferę, w rezultacie mogłoby dojść do próby wejścia na stadion bez biletów. Niejednokrotnie decyzja niewpuszczenia kibiców gości była przyczyną zamieszek, psujących obraz widowiska sportowego. Sam mecz jak również czas przed i po jego zakończeniu przebiegał w spokojnej i kulturalnej atmosferze, na co wpływ na pewno miała decyzja prezesa Kwaśniaka o wpuszczeniu wszystkich chętnych do obejrzenia tego spotkania na stadion.

Stowarzyszenie Kibiców Okocimskiego Brzesko uważa, że wyrok sądu jest bezpodstawny i nieadekwatny do czynu.

Niepokojący jest również fakt, że nie są to pierwsze działania policji wymierzone w Okocimski Klub Sportowy.


Stowarzyszenie Kibiców
Okocimskiego Brzesko

Komentarze