5 września 2012

Wyrabianie karty kibica

Przypominamy, że przez ten tydzień w klubie wdrażany będzie elektroniczny system identyfikacji kibiców. Każdy zobowiązany jest mieć przy sobie dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymacja). Karta kibica wyrabiana będzie od dnia dzisiejszego, tj. środy do piątku w sekretariacie klubu w godz. 9-12. Telefoniczne zgłoszenia chętnych będzie można składać od godz. 9 do 15, a odebrać dokument do godz. 18 u gospodyni klubu Małgorzaty Fudali. Informacja dotyczy również osób, które przed sezonem zakupiły karnety. Koszt takiej karty to 5 zł. Przy rejestracji każdy zainteresowany podaje imię, nazwisko oraz PESEL.

Komentarze