8 marca 2016

Składki członkowskie na 2016 rok

Zarząd Okocimskiego Klubu Sportowego uprzejmie przypomina wszystkim członkom Klubu o obowiązku opłacenia składek członkowskich na 2016 rok. Ich wysokość pozostaje bez zmian i w dalszym ciągu wynosi 120 złotych na cały rok.

Wpłat można dokonywać w godzinach pracy sekretariatu:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8:30 – 12:30
czwartek: 12:30 – 16:30

Komentarze