1 lutego 2016

Wybrano nowych członków Zarządu. Maciej Pytka nowym prezesem.

Na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Okocimskiego KS, które było zarazem dokończeniem obrad z ubiegłego tygodnia w dalszym ciągu debatowano nad przyszłością klubu. Głównym punktem obrad były wybory uzupełniające do Zarządu. Jego skład uzupełnili: Łukasz Baniak, Marcin Jurkiewicz oraz Mirosław Nieć. Głównym celem Zarządu będzie walka o uratowanie Okocimskiego.

Po zakończeniu obrad Walnego doszło do ukonstytuowania się Zarządu w nowym składzie:
Prezes: Maciej Pytka
Wiceprezes ds. finansowych: Rafał Zając
Wiceprezes ds. organizacyjnych: Łukasz Baniak
Wiceprezes ds. sportowych: Andrzej Jarosiński
Skarbnik: Andrzej Różański
Sekretarz: Marcin Jurkiewicz
Członek: Mirosław Nieć

Komentarze