10 lipca 2015

Wybrano komisję rewizyjną

Na dzisiejszym nadzwyczajnym walnym zebraniu członków Okocimskiego KS wybrano komisję rewizyjną.

Przewodniczącym został Czesław Brożek, natomiast pozostałymi członkami Tadeusz Wesołowski oraz Paweł Pachota.

Komentarze