29 lipca 2014

Ostatnie dni składania wniosków o akredytację prasową

Przypominamy iż do 31 lipca można zgłaszać wnioski o przyznanie akredytacji prasowej na mecze Can-Pack Okocimskiego Brzesko w rundzie jesiennej sezonu 2014/15. Wnioski, które zostaną złożone w późniejszym terminie nie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu akreytacji

Wniosek powinien zawierać

– Imię i nazwisko
– Data urodzenie
– Numer Telefonu
– Adres mailowy
– Adres redakcji
– Rodzaj akredytacji (foto/press)
– Typ akredytacji (jednorazowa/stała)

Wnioskodawcy zostaną poinformowani drogą mailową o przyznaniu akredytacji prasowej na rundę jesienną

Komentarze